Wydanie nr 265/2021, Środa 22.09.2021
imieniny: pokaż (7 imion)Daria, Maurycy, Tomasz, Ignacy, Joachim, Prosimir, Józefa
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO ZARZĄDU GDDKIA KAROL MARKOWSKI NA XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE – 04.04.2014

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO ZARZĄDU GDDKIA KAROL MARKOWSKI NA XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE – 04.04.2014 fot. Robert Kaczmarkiewicz [Robert Dzierzgoń]

Dnia 4 kwietnia br. o godz. 16.00 w sali urzędu Miasta i Gminy Sztum, odbyła się  XL sesja Rady Miejskiej w Sztumie.

Porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przyjęcie zmian zgłoszonych do porządku
3. Zatwierdzenie protokołu nr XXXIX/2014 z dnia 8 marca 2014 roku. Protokół wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej oraz przesłany na adresy mailowe radnych
4. Przedłożenie sprawozdań w sprawie:
1) realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście i Gminie Sztum na lata 2013 – 2015 za rok 2013
2)  realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Sztum na lata 2012-2015” w roku 2013
3) realizacji „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”  
5. Przedstawienie informacji o planach i zamierzeniach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddz. Gdańsk- przedstawi Karol Markowski, zastępca Dyrektora GDDKiA
6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych z działalności międzysesyjnej
7. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) użyczenia na czas nieokreślony pomieszczeń użytkowych znajdujących się w budynkach po byłych szkołach w Piekle i Koniecwałdzie na rzecz Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie
2) odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieokreślony na nieruchomość stanowiącą gminny zasób nieruchomości wymienione w załączniku do uchwały
3) wniesienia przez  Gminę Sztum aportem  sieci wodociągowej w Nowej Wsi z gminnego zasobu do zasobu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sztumie, wpisanego do KRS pod numerem 0000127884, na podwyższenie kapitału zakładowego  Spółki
4) przystąpienia do zmiany „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sztum” uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie nr XXXVI/341/2013  z dnia 30.11.2013 r.
5) utworzenia na obszarze gminy Sztum  odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku- referują pkt 7/1- 4 Agnieszka Topolewska- Reksa, Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Majątku; pkt 7/5 Daria Mietlewska- Dura, Sekretarz Miasta i Gminy
8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych
9. Odpowiedzi  na interpelacje, zapytania i wnioski radnych
10. Zakończenie obrad.

Robert Kaczmarkiewicz
Przejdź do komentarzy

 

 

 

Podziel się:
Oceń:

Zobacz więcej z kategorii Sztum


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.