Wydanie nr 279/2022, Czwartek 6.10.2022
imieniny: pokaż (9 imion)Fryderyka, Alberta, Brunon, Roman, Bronisław, Baldwin, Baldwina, Askaniusz, Artur
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Pole z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości.

Wójt Gminy Stare Pole, Marek Szczypior działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność Gminy Stare Pole przeznaczona została do dzierżawy.

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Województwo: pomorskie

Powiat: malborski

Jednostka ewidencyjna: 220908_2, Stare Pole

Obręb ewidencyjny: 220908_2.0012, Stare Pole

Działka ewid. nr 642/1

Księga wieczysta nr: GD1M/00019352/7

Powierzchnia nieruchomości:

0,1356 ha

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa zabudowana – B.

Przedmiotem wydzierżawienia jest część działki
o pow. 0,0053 ha, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

Przeznaczenie nieruchomości i opis jej zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wsi Stare Pole i Krzyżanowo w gminie Stare Pole (uchwała nr XXVIII/213/2002 Rady Gminy Stare Pole z dnia 7 października 2002 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 25, poz. 263 z dnia 17 lutego 2003 r.), nieruchomość położona w miejscowości Stare Pole oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 642/1 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem C2 – U – teren administracji i usług.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

od dnia 01.12.2020 r.

Forma wydzierżawienia, okres dzierżawy:

Na wniosek dzierżawcy, na okres 3 lat

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:

132,50 zł netto/ miesięcznie

Na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.

Termin wnoszenia opłat:

Czynsz płatny jest miesięcznie, z góry do 10 każdego miesiąca

Zasady aktualizacji opłat:

Wysokość stawki czynszu dzierżawnego na cele inne niż rolne może podlegać corocznej waloryzacji według średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. Podwyżka stawek dokonywana będzie raz w roku z dniem 1 stycznia każdego następnego roku. Ujemny wskaźnik nie będzie powodował obniżenia wysokości czynszu.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie lokalnej, na stronie internetowej: www.bip.starepole.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Polu na okres 21 dni licząc od dnia ukazania się informacji w prasie tj. od dnia 3 listopada 2020 r. do dnia 24 listopada 2020 r.

 

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Stare Pole

UG Stare Pole
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Stare Pole


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.