Wydanie nr 224/2022, Piątek 12.08.2022
imieniny: pokaż (7 imion)Łukasz, Filip, Mateusz, Anita, Julia, Robert, Lech
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Ogłoszenie o wydłużeniu terminu składania wniosków do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztutowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 poz. 293) oraz art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 poz. 283) Wójt Gminy Sztutowo, Robert Zieliński zawiadamia o wydłużeniu terminu składania wniosków do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztutowo, do którego przystąpiono Uchwałą Nr XII/126/2019 Rady Gminy Sztutowo z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztutowo.


 

 

 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. Studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski do Studium należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Sztutowo, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo w terminie do dnia 4 maja 2020 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (załącznik graficzny - mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki). Informujemy również o możliwości składania wniosków za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: agodek@sztutowo.ug.gov.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, na adres Urzędu Gminy Sztutowo, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo.

Wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy wnosić w Urzędzie Gminy Sztutowo, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: agodek@sztutowo.ug.gov.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie do dnia 4 maja 2020 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (załącznik – mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki). Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztutowo dostępna jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sztutowo oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Sztutowo: http://www.sztutowo.bipgmina.pl.

 

 


 

Informacja prasowa UG Sztutowo

 

UG Sztutowo
Przejdź do komentarzy

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Sztutowo


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.