Wydanie nr 261/2021, Sobota 18.09.2021
imieniny: pokaż (11 imion)Irena, Józef, Fereol, Zachariasz, Dobrowit, Stefania, Zachary, Ryszarda, Tytus, Baltazar, Sobierad
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

XXIX SESJA RADY MIASTA I GMINY DZIERZGOŃ - 21.11.2013

XXIX SESJA RADY MIASTA I GMINY DZIERZGOŃ - 21.11.2013 fot. Robert Bychowski [Robert]

Porządek obrad : 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 17 października 2013 r. 
4. Przedstawienie informacji z działalności Burmistrza Dzierzgonia w okresie między sesjami. 
5. Wnioski i zapytania radnych. 
6. Udzielenie dotacji celowej Powiatowi Sztumskiemu na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu miasta i gminy Dzierzgoń w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu. 
7. Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2014. 
8. Zatwierdzenie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych. 
9. Zabezpieczenie środków finansowych na współfinansowanie realizacji projektu pn. „Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej systemu instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej na terenie powiatu sztumskiego w celu zwiększenia odnawialnych źródeł energii w regionie Dolnego Powiśla”. 
10. Upoważnienie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 
11. Przyjęcie Programu Współpracy Gminy Dzierzgoń z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok. 
12. Zaopiniowanie projektu planu aglomeracji Dzierzgoń. 
13. Zmiana uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na realizację zadania pn. „Roboty dodatkowe na chodnikach, remont drogi powiatowej – ul. Limanowskiego w Dzierzgoniu, od km 0+000 do km 0+510, długość odcinka 0,510 km, Gmina Dzierzgoń, powiat sztumski, województwo pomorskie”. 
14. Wyrażenie zgody na zawarcie umów dzierżawy. 
15. Stwierdzenie utraty mocy uchwały Nr XX/211/2012 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. 
16. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
17. Określenie wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz terminu ich płatności. 
18. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku. 
19. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń na lata 2013 – 2019. 
20. Zmiana budżetu Gminy na 2013 r. 
21. Przedstawienie informacji ogłoszonych przez Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do naliczenia podatku rolnego na 2014 rok oraz w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 20013 r. jako podstawy do naliczenia podatku leśnego na 2014 rok. 
22. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 
23. Wolne wnioski. 
24. Komunikaty Przewodniczącego Rady. 
25. Zamknięcie sesji. 

Robert Bychowski
Przejdź do komentarzy

 

 

 

 

 

 

 

 

Podziel się:
Oceń:

Zobacz więcej z kategorii Dzierzgoń


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.