Wydanie nr 344/2022, Sobota 10.12.2022
imieniny: pokaż (9 imion)Polidor, Brajan Daniel, Judyta, Maria, Andrzej, Julia, Switun, Unierad, Unirad
ReklamaKontakt
 • tvregionalna24.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

PCC od pożyczki - kiedy nie zapłacisz podatku?

PCC od pożyczki - kiedy nie zapłacisz podatku? fot. PCC od pożyczki - kiedy nie zapłacisz podatku?
PCC od pożyczki to podatek od czynności cywilnoprawnych, którego założenia określa Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek od pożyczki obejmuje umowę pożyczki pieniędzy lub rzeczy, zmianę w umowie pożyczki oraz orzeczenia sądów.

Czym jest PCC od pożyczki?

Zgodnie z art.1 ust. 1 pkt 1 lit. b) Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, umowa pożyczki pieniędzy, na przykład pożyczki online na raty bądź rzeczy oznaczonych co do gatunku, podlega opodatkowaniu. PCC od pożyczki to opłata, którą powinien uregulować pożyczkobiorca. Podatek od czynności cywilnoprawnych obejmuje następujące przedmioty:

 • umowę pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku,
 • zmianę umowy pożyczki, jeśli powoduje podwyższenie podstawy opodatkowania PCC,
 • orzeczenia sądów.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Obowiązek podatkowy pojawia się w związku z zaistnieniem sytuacji, z którą Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych wiąże jego powstanie oraz w chwili określonej w tej ustawie. Obowiązek podatkowy z tytułu umowy pożyczki pojawia się w momencie:

 • dokonania czynności cywilnoprawnej,
 • każdorazowej wypłaty środków pieniężnych,
 • uprawomocnienia się orzeczenia sądu,
 • powołania się przez pożyczkobiorcę na fakt zawarcia umowy pożyczki.

Przez dokonanie czynności cywilnoprawnych określa się fakt zawarcia umowy bądź jej zmiany, jeśli powoduje podwyższenie podstawy opodatkowania PCC. Każdorazowa wypłata środków pieniężnych jest objęta podatkiem PCC, jeśli umowa pożyczki określa, że wypłata środków nastąpi kilkakrotnie, a pobrana suma nie jest znana.

Obowiązek podatkowy z tytułu zawarcia umowy pożyczki ma również miejsce, jeżeli pożyczkobiorca nie złożył stosownej deklaracji w sprawie PCC w ciągu 5 lat od końca roku, w którym upłynął ostateczny termin zapłaty podatku PCC, a następnie pożyczający powołuje się przed organem podatkowym na fakt dokonania tej czynności.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - miejsce opodatkowania

PCC od pożyczki jest określone zasięgiem terytorialnym. Opisują go dwie równorzędne zasady. Podatek PCC obejmuje:

 • pożyczkę, której przedmiot znajduje się na terytorium RP,
 • pożyczkę, której przedmiot jest za granicą, ale umowę pożyczki zawarto na terenie RP.

W pierwszym przypadku pod uwagę nie jest brane miejsce, w którym została zawarta umowy pożyczki, obywatelstwo obu stron ani ich miejsca zamieszkania - największą rolę odgrywa miejsce położenia przedmiotu umowy w chwili jej zawarcia.

Podatkowi PCC od pożyczki podlegają również pożyczki, których przedmioty znajdują się za granicą, pożyczkobiorca ma stałe miejsce zamieszkania bądź siedzibę na terytorium RP, a umowa pożyczki została zawarta na terenie Polski.

Podatek od pożyczki - stawka PCC

Pożyczkobiorca, sporządzając umowę pożyczki, oprócz stałych elementów umowy pożyczki, powinien mieć również na uwadze opłatę w postaci stawki PCC. Co do zasady z tytułu zawartej umowy pożyczki, stawka PCC wynosi 2 proc. Została ona uregulowana w formie stawki procentowej (proporcjonalnej). Stawkę PCC określają przepisy prawne zawarte w art. 7 ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Stawka PCC może również wynosić 20 proc. Taka wysokość podatku ma miejsce, jeżeli przed organem podatkowym, organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej bądź postępowania kontrolnego:

 • pożyczkobiorca powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki bądź wprowadzenia w niej zmian, a należny podatek nie został uiszczony,
 • podatnik, o którym mowa w art. 9 pkt 10 lit. b Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a nie spełnił warunku udokumentowania otrzymania pieniędzy.

W drugiej z wymienionych sytuacji, otrzymane pieniądze powinny być udokumentowane na rachunku bankowym podatnika bądź jego rachunku prowadzonym przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo - kredytową lub za pośrednictwem przekazu pocztowego.

PCC od umowy pożyczki - kiedy nie zapłacisz podatku PCC?

Ustawa z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych określa sytuacje, w których umowa pożyczki jest zwolniona od podatku PCC. Jest to możliwe w następujących przypadkach:

Od podatku PCC jest zwolniona umowa pożyczki, jeżeli jej zawarcie ma miejsce pomiędzy osobami najbliższymi, tj. małżonkami, zstępnymi i wstępnymi, a przedmiotem pożyczki są pieniądze w wysokości przekraczającej 9637 zł, jeśli:

 • została złożona deklaracja w sprawie PCC właściwemu organowi podatkowemu w ciągu 14 dni od daty dokonania czynności (z wyłączeniem umowy zawartej w formie aktu notarialnego),
 • pożyczkobiorca udokumentował otrzymane środki pieniężne (np. na rachunku bankowym.

Od podatku PCC zwolniona jest umowa pożyczki zawarta między osobami wchodzącymi w skład grupy podatkowej, jeżeli przedmiot pożyczki stanowi kwota w max. wysokości 9637 zł. Zasady zwolnienia od podatku PCC od pożyczki określa Ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Z podatku PCC są również zwolnione umowy pożyczki zawarte między innymi osobami niż wcześniej wymienione, jeżeli kwota nie przekracza 5000 zł przy pożyczce od jednej osoby oraz 25 000 zł przy pożyczce od kilku podmiotów w okresie 3 kolejnych lat kalendarzowych.

PCC od pożyczki - zapłata, pobór i zwrot podatku

Z treści Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, iż podatnik, czyli pożyczkobiorca, ma obowiązek samodzielnego obliczenia i uregulowania podatku PCC bez doręczenia decyzji przez organ podatkowy. Ustawa określa termin 14 dni, podczas których pożyczkobiorca jest zobowiązany do uregulowania zapłaty podatku PCC. Okres ten uwzględnia się od momentu powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli ma miejsce sytuacja, iż umowa pożyczki została sporządzona w formie aktu notarialnego, notariusz staje się płatnikiem podatku PCC z tytułu dokonanej czynności i ma obowiązek uzależnić tę czynność od wcześniejszego uregulowania podatku. Podatek od czynności cywilnoprawnych podlega zwrotowi w następujących sytuacjach:

 • skutki prawne oświadczenia woli zostały uchylone (nieważność względna),
 • nie spełnił się warunek zawieszający, od którego uzależniono wykonanie czynności cywilnoprawnej.

Podatnik powinien mieć na uwadze fakt, iż podatek PCC nie podlega zwrotowi po upływie 5 lat od końca roku, w którym został uregulowany.

Podatek PCC a podatek VAT

Podatek od czynności cywilnoprawnych obejmuje czynności cywilnoprawne wskazane w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych (umowy sprzedaży, zamiany rzeczy czy praw majątkowych). Podatek VAT od towarów i usług obejmuje:

 • odpłatną dostawę towarów i usług,
 • eksport towarów,
 • import towarów na terenie RP,
 • wewnątrzwspólnotowy zakup towarów za wynagrodzeniem na terenie kraju,
 • wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zgodnie z art. 2 pkt 4 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatek PCC nie obejmuje czynności cywilnoprawnych, innych niż umowa spółki oraz jej zmiany, jeśli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania takiej czynności jest:

 • opodatkowana VAT,
 • zwolniona z VAT.

Wyłączenie z opodatkowania PCC nie dotyczy zwolnionych z VAT transakcji:

 • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiot stanowi nieruchomość bądź jej część,
 • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Wniesienie do spółki kapitałowej przedsiębiorstwa bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa innej spółki kapitałowej w zamian za udziały spółki lub jej akcje, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ani podatkiem PCC.

PCC od pożyczki - kiedy nie zapłacisz podatku?
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Wasze informacje


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.