Wydanie nr 219/2022, Niedziela 7.08.2022
imieniny: pokaż (12 imiona)Licyniusz, Kajetan, Klaudia, Dobiemir, Dorota, Sykstus, Andromeda, Albert, Doryda, Licynia, Konrad, Donata
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Budżet Gminy Malbork na 2019 uchwalony. Retransmisja

Budżet Gminy Malbork na 2019 uchwalony.  Retransmisja fot. redakcja
Trzecia a zarazem ostatnia w tym roku sesja VIII kadencji Rady Gminy Malbork odbyła się w dniu 27 grudnia 2018 roku. Zapraszamy na pełne wideo nagranie
1 Otwarcie obrad III sesji Rady Gminy, powitanie zebranych i stwierdzenie prawomocności sesji.
2 Przyjęcie porządku obrad.
3 Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy.
4 Wnioski i interpelacje Radnych. Radni
5 Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego.
6 Sprawozdanie Wójta Gminy Malbork z okresu międzysesyjnego 
7 Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1 przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wieloletniej prognozie finansowej; głosowanie nad projektem uchwały - referuje - Małgorzata Liszewska Skarbnik
7.2 uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;
opinia Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy;
odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu; głosowanie nad projektem uchwały
7.3 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2019 roku przez Gminę Malbork dla Powiatu Malborskiego
7.4 wydatków gminy, które nie wygasają z upływem 2018 roku
7.5 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Malbork na 2019 rok
7.6 uchwalenia planu pracy Rady Gminy Malbork na 2019 - referuje Michał Błachut Przewodniczący Rady
7.7 ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet przysługujących Radnym 
7.8 ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów jako organu wykonawczego jednostki pomocniczej
7.9 uchwalenia  planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Malbork na 2019 rok - referue Tomasz Farysej Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
7.10 wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości do mienia komunalnego gminy - referuje Dorota Cielasińska podinspektor  d.s. rolnictwa,  gospodarki gruntami, melioracji
7.11 wyrażenia zgody na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej na okres 18 lat nieruchomości stanowiącej działkę nr 8/468, usytuowaną w obrębie Nowa wieś, stanowiącej mienie komunalne gminy
7.12 wyrażenia zgody na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy
7.13 zmiany statutu Gminy Malbork - referuje Wojciech Łukasiewicz Zastępca Wójta
7.14 zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
7.15 ustanowienia wieloletniego planu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023” - referuje - Katarzyna Baranowska Kierownik GOPS
7.16 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
7.17 określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023”
7.18 zmian budżetu gminy na 2018 rok - referuje Małgorzata Liszewska Skarbnik
8 Komunikaty i wolne wnioski.
9 Zakończenie obrad sesji
Info: UG Malbork
Piotr Wąsowicz
Przejdź do komentarzy

 

 

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Gmina Malbork


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.