Wydanie nr 214/2021, Poniedziałek 2.08.2021
imieniny: pokaż (6 imion)Gustaw, Karina, Maria, Stefan, Świętosław, Teodota
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości fot. UG Sztutowo
Wójt Gminy Sztutowo ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ogłasza
drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych  w Sztutowie, Gmina Sztutowo

 

Położenie

ulica

Numer działki

Powierzchnia

Obręb

Numer Księgi Wieczystej

Cena wywoławcza

Netto w zł

Wysokość wadium w zł

Zalewowa

357/89

0,2933 ha

Sztutowo

GD2M/00045099/3

842.930,00

55.000

357/91

0,2536 ha

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy  w Sztutowie
ul. Gdańska 55 w pok. Nr 1  w dniu  23 listopada 2018 r.  o godz.  1300  .

Zgodnie z  planem zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo  tereny  przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną w tym zabudowę apartamentową. Dopuszcza się wbudowanie usługi podstawowej. Karta terenu C-5 MW

Nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Uchwałą nr XVI/132/2008 Rady Gminy Sztutowo z dnia 25 czerwca 2008 r.

 

Opis nieruchomości: Działki gruntowe niezabudowane, nr 357/89, 357/91 położone w Sztutowie przy ul. Zalewowej

 

Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu są własnością Gminy Sztutowo,  nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nimi. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się media tj. energia, kanalizacja, woda, sieć telefoniczna. Data przeprowadzenia pierwszego przetargu 14.08.2018 r.

 

Wadium należy wpłacać przelewem na konto Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040   Bank Spółdzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 19 listopada 2018 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy.

 

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty oraz dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną musi okazać się dodatkowo kompletem dokumentów do jej reprezentowania.

 

Do ceny nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 54 poz. 535 ze zmianami).

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone  bez odsetek  w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu, pod warunkiem podania prawidłowego konta na które ma być zwrócone.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, do podpisania aktu notarialnego sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. kwoty  8.429,30 zł.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U 2014 poz. 1490).

Koszt sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sztutowie pokój nr 15 lub telefonicznie nr tel. 55  247-81-52 wew. 32.

Informuje się, że organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie
z uzasadnionej przyczyny do chwili jego rozpoczęcia, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Sztutowo
www.sztutowo.pl  oraz informując uczestników przetargu. 

 

 

 

 

Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Sztutowo

o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonej w Sztutowie, Gmina Sztutowo

 

Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe, stanowiące własność Gminy Sztutowo ul. Zalewowa, oznaczone nr ewidencyjnym 357/89 o powierzchni 0,2933 ha położona w Sztutowie, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku – IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi księgę wieczystą KW nr GD2M/00045099/3 oraz nr ewidencyjnym 357/91 o powierzchni 0,2536 ha położona w Sztutowie, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku – IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi księgę wieczystą KW nr GD2M/00045099/3.

 

Nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Uchwałą nr XVI/132/2008 Rady Gminy Sztutowo z dnia 25 czerwca 2008 r. Data przeprowadzenia pierwszego przetargu 14.08.2018 r.

Opis nieruchomości:.

Działki gruntowe niezabudowane, nr 357/89, 357/91 położone w Sztutowie przy ul. Zalewowej. Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu są własnością Gminy Sztutowo,  nie są obciążone  ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nimi. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się media tj. energia, kanalizacja, woda, sieć telefoniczna.

 

    Zgodnie z  planem zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo  teren ten przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną w tym zabudowę apartamentową. Dopuszcza się wbudowanie usługi podstawowej. Karta terenu C-5 MW.

 

Cena wywoławcza netto 842.930,00 zł. Wadium w wysokości 55.000 zł. należy wpłacać przelewem na konto Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040   Bank Spółdzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 19 listopada 2018 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy. Minimalne postąpienie 8.429,30 zł.Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23 %.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, pok. nr 1.

 

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie oraz opublikowanie na stronie internetowej Gminy Sztutowo www.sztutowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sztutowo. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie  Gminy w Sztutowie, pok. nr 15 lub pod nr telefonu 55 247 81 51 wew. 32.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info: UG Sztutowo

Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

Załączone pliki do pobrania (1)

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Sztutowo


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.