Wydanie nr 265/2021, Środa 22.09.2021
imieniny: pokaż (7 imion)Daria, Maurycy, Tomasz, Ignacy, Joachim, Prosimir, Józefa
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

XLI SESJA RADY POWIATU SZTUMSKIEGO - 30.09.2013

XLI SESJA RADY POWIATU SZTUMSKIEGO - 30.09.2013 fot. Piotr Wąsowicz [Piotr Wąsowicz TvMalbork]

XLI Sesja Rady Powiatu Sztumskiego odbyła się dzś tj. 30 września w sali nr 8 Starostwa Powiatowego w Sztumie z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie ewentualnych zmian do porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu nr XL z Sesji Rady Powiatu Sztumskiego.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.
6. Interpelacje i zapytania.

7. Stan przygotowań do roku szkolnego 2013/2014 - przedstawienie naboru do szkół ponadgimnazjalnych- referuje Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska.

8. Informacja z działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej -  referuje Dyrektor PPP Joanna Jachim - Poleszak.
9. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy” na rok 2014 Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - referuje Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska;
b) w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych  - referuje Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska;
c) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sztumskiego na okres 01.11.2013r. do 30.04.2014r. – referuje Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska.
d) w sprawie przyjęcia przez Powiat Sztumski w użyczenie na czas nieokreślony nieruchomości zabudowanej oznaczonej działką nr 494, położonej w obrębie 1- miasta Dzierzgoń, gmina Dzierzgoń – referuje Naczelnik Wydziału GK Danuta Osowska.
e) w sprawie zawarcia umowy najmu w drodze bezprzetargowej pomieszczeń, zlokalizowanych w budynku przy  ul. Reja 12, będących w zarządzie Likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie, stanowiących własność Powiatu Sztumskiego  na rzecz dotychczasowego najemcy - referuje Naczelnik Wydziału GK Danuta Ossowska.       
f)  w sprawie zawarcia umowy użyczenia nieruchomości wraz z obiektami budowlanymi na czas nieokreślony zajętych pod realizację projektu „ Pętla Żuławska – rozwój turystykai wodnej. Etap I” na rzecz Spółki pod nazwą „ Pętla Żuławska Sp. z o.o.”  - referuje Naczelnik Wydziału GK Danuta Osowska.
g) w sprawie rozstrzygnięcia skargi Pani Aleksandry Kiliszewskiej – referuje Naczelnik Wydziału ON Halina Gierała;
h) w sprawie przystąpienia Powiatu Sztumskiego do programu wieloletniego pn.: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II „ Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój” –referuje Naczelnik Wydziału KT Maciej Derbich.
i) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2013-2021 – referuje Skarbnik Lucyna Bednarska;
j) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 - referuje Skarbnik Lucyna Bednarska,
10. Przedstawienie Raportu o Stanie Środowiska w Województwie Pomorskim – referuje  Naczelnik Wydziału Monitoringu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku Jarosław Stańczyk.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Wnioski i oświadczenia.
13. Sprawy różne.             
14. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Jolanta Szewczun

ZAPRASZAMY NA PEŁNY ZAPIS BEZ RETUSZU
 

Przejdź do komentarzy

 

 

 

 

 

Podziel się:
Oceń:

Zobacz więcej z kategorii Sztum


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.