Wydanie nr 232/2022, Sobota 20.08.2022
imieniny: pokaż (7 imion)Bernard, Samuel, Sobiesław, Sabin, Sara, Jan, Samuela
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Zapraszamy na XXIII sesję Rady Powiatu Malborskiego -12.06.2017

Zapraszamy na XXIII sesję Rady Powiatu Malborskiego -12.06.2017 fot. wikimedia.org
Zapraszamy na XXIII sesję Rady Powiatu malborskiego, która odbędzie się w dniu 12 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku, Pl. Słowiański 17

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad. 
2. Wręczenie Nagrody Starosty Malborskiego dla najlepszych absolwentów ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat malborski. 
3. Stwierdzenie prawomocności. 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Przyjęcie Protokołu z XXI i XXII sesji Rady Powiatu    . 
6. Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu    .
7. Interpelacje i zapytania. 
8. Podjęcie uchwały  rady powiatu  malborskiego w sprawie  przyjęcia  sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2016 r. oraz uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu powiatu malborskiego za 2016 rok: 

a) projekt uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2016 rok oraz projekt uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu powiatu malborskiego za 2016 rok  –  referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu. 
b) Uchwała Nr 044/p119/R/IV/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 12 kwietnia  2017 r.  w sprawie opinii o sprawozdaniu  z wykonania  budżetu  powiatu  malborskiego za 2016  rok – referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.  
c) Informacja z  dokonanych umorzeń, rozłożeń na raty oraz odroczeń terminu zapłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje  się  przepisów  ustawy Ordynacja podatkowa w 2016 roku – referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu. 
d) Informacja o stanie mienia komunalnego powiatu malborskiego według stanu na dzień 31.12.2016 r. – referuje  Ryszard  Dominik,  dyrektor  Wydziału  Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości. 
e) Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 23 maja  2017 r.  w sprawie udzielenia Zarządowi powiatu malborskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu  malborskiego za  2016  rok  – referuje  Marek  Rukat,  przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej. ​

f) Uchwała   Nr  076/p119/AIV/17   Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 29 maja 2017r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady powiatu malborskiego – referuje Marek Rukat, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.  
g) projekt uchwały rady powiatu malborskiego  w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu powiatu malborskiego za 2016 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.
h) dyskusja. 
i) głosowanie nad podjęciem uchwały rady  powiatu malborskiego w  sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2016 rok. 
j) głosowanie  nad  podjęciem  uchwały  rady  powiatu  malborskiego  w  sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu powiatu malborskiego za 2016 rok. 
9. Sprawozdanie  z  realizacji  „ Rocznego  programu  współpracy  z  organizacjami pozarządowymi  oraz  podmiotami,  o  których  mowa  w  art.3  ust.3  ustawy  z  dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”  – referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu. 
10. Podjęcie  uchwały  rady  powiatu  w  sprawie  uchylenia  U    chwały  Nr XVIII/179/2016  Rad powiatu  malborskiego  z dnia  29  grudnia  2016 r. -  referuje Joanna  Reszka, dyrektor PUP w Malborku. 
11. Podjęcie  uchwały  rady  powiatu  malborskiego  w  sprawie wyrażenia  zgody  na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Miasta Malborka nieruchomości stanowiącej własność powiatu malborskiego - referuje Ryszard Dominik,  dyrektor Wydziału Geodezji. 
12. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/345/2014 Rady powiatu malborskiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu malborskiego, których zarządzającym jest powiat malborski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, udostępnionych dla operatorów  i przewoźników  –  referuje  Andrzej  Szymański, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. 
13. Podjęcie  uchwały rady  powiatu  malborskiego  w  sprawie  zmiany uchwały Nr XXI/203/2017 Rady powiatu malborskiego z dnia 27.04.2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Nowy Staw zadania  publicznego zarządzania drogami  powiatowymi położonymi  w granicach  administracyjnych Gminy  Nowy  Staw w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej koszenie poboczy - referuje  Andrzej Szymański, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. 
14. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogram dyżurów  aptek  ogólnodostępnych na  terenie powiatu  malborskiego  na okres  od 01.07.2017 r.  do  31.12.2017 r.  – referuje Paweł  Szarmach, dyrektor  Wydziału Organizacyjnego i Polityki Społecznej. 
15. Podjęcie  uchwały  rady  w  sprawie  udzielenia  w 2017  roku  pomocy  finansowej  dla Powiatu Tczewskiego - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu. ​
16. Podjęcie  uchwały  rady  w  sprawie  zmian  budżetu  powiatu  na  2017  rok  - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu. 
17. Podjęcie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2017 - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu. 
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
19. Wolne wnioski i oświadczenia. 
20. Zamknięcie XXIII sesji Rady powiatu malborskiego. 

Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Malbork


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.